Sonsuz Akademi

EĞİTİMLER

EĞİTİMLER

ROBOTİK KODLAMA

ROBOTİK KODLAMA

ROBOTİK KODLAMA | Sonsuz Akademi

Günümüzde artık dijital kültürün ortak dili olan kodlama, bilişim okur-yazarlığının temellerinden biri hâline gelmiştir. Kodlama eğitimi, 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış, teknolojiyi daha etkin kullanabilen, problem çözme ile ürün geliştirme yeteneklerine sahip bireylerin olmazsa olmazıdır. Öğrencilerin kendi geleceklerini planlamaları için bizler imkânlar sunmaktadır.

Hayatımıza çok hızlı ve her yönden dâhil olduğu günümüzde teknolojinin sahip olduğu fırsatları ve tehditleri iyi anlamamız gerekmektedir. Herkes için önemli hâle gelmiş durumdadır. Hızlı bilgi ve artışı toplumların da hızlı değişimini ve gelişimini beraberinde getirmektedir. Günümüzde okuma-yazma bilen, aritmetik bilgileri olan kişileri tanımlamakta kullanılan eğitimli insan tanımı da değişimden etkilenmiştir. Artık teknoloji ile araları iyi olan insanların devri başlamıştır.

Problemi çözebilmenin ilk aşaması öncelikle verilen problemin net olarak anlaşılması ve analiz edilmesidir. Bireylere; problemlere çok yönlü bakmalarını sağlamak, sistematik düşünmek, olayları ilişkilendirmek, farklı ve yaratıcı düşünmek, problem çözme odaklı olmak, takım çalışması yapabilme, eleştirel düşünebilme gibi özellikler kazandırır. Ayrıca çocukların bilgisayar başına harcadıkları zaman göz önüne alındığında, bu zamanı onlara fayda sağlayacak ve geliştirecek konuya yönlendirmek daha yararlı olacaktır.