Sonsuz Akademi

EĞİTİMLER

EĞİTİMLER

YARATICI DRAMA

YARATICI DRAMA

YARATICI DRAMA  | Sonsuz Akademi

Yaratıcı Drama, bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri veya bir olayı; doğaçlama, rol yapma gibi yöntemlerden faydalanarak grupla ya da grubun birikimleriyle bireysel olarak canlandırmalar yapmaktır. Tanınmış kişinin bir sözü, gazetede okuduğumuz manşetler, herhangi bir olgu, çevremizde ya da hayal dünyasında gelişen bir olay, bir fotoğraf karesi, bir filmden replik, karikatür kısacası aklınıza gelebilecek olan her şey Yaratıcı Drama’nın konusu olabilmektedir.

Peki, Yaratıcı Drama, öğrenciye ne katmaktadır? 

  • Öğrenci öncelikle sorunun değil çözümün bir parçası olmayı amaç edinecek ve karşılaştığı sorunlara farklı bakış açısıyla yaklaşmayı öğrenecektir.
  • Topluluk önünde konuşma, duygularını ve düşüncelerini doğru bir şekilde ifade etme yeteneğine kavuşacaktır. 
  • Dil ve iletişim becerilerini geliştirerek her zaman iletişime açık birer birey olacaktır.
  • Yaratıcılığını geliştirerek daha önce keşfetmediği sanatsal yeteneklerinin farkına varacaktır.
  • Kendine güven duyma ve doğru karar verme becerilerini geliştirerek özgüven sahibi bir birey olacaktır.
  • Eleştirel düşünme yeteneği kazanacak ve sorgulayan bireyler olacaklardır.
  • Sosyal gelişimini sağlayarak çevresinde saygı duyulan ve örnek gösterilen bireyler olacaklardır.

Biz de Sonsuz Akademi olarak çocuklarınıza vereceğimiz Yaratıcı Drama dersleriyle onların, aklı ve vicdanı hür, kendine güvenen, hayatlarında karşılaşacakları her türlü sorunla baş etmesini bilen birer birey olmalarına katkı sağlayacağız.

Çağımızda bireylerin yetenekleri, tutumları, içselleştirdikleri değerler ve gerçek hayatta varolan problemleri çözme yetenekleri toplumların gelişmişlik düzeylerini etkileyen en önemli etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun bilinciyle hareket eden kurumumuz kendini tanıyan, iletişim becerileri gelişmiş, yaratıcı, empati yapabilen, karşılaştığı problemlere etkin çözümler üreten bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Peki kurumumuzu amacına ulaştıracak yolda yöntem olarak belirlediğimiz Yaratıcı Drama nedir? Yaratıcı Drama, her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Bu doğrultuda kurumumuzda deneyimli ve alanında uzman drama liderlerimizle gerçekleştirdiğimiz Yaratıcı Drama derslerimizde doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerle öğrencilerimize gerçek hayatın alıştırması yaptırılmakta ve eleştirel düşünme becerilerini işe koşacakları roller verilerek karakter ve değer eğitimleri çağdaş drama ilkelerine bağlı olarak verilmektedir.